Sıkça Sorulan Sorular

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları İle İlgili Sık Sorulan Sorular

Tansiyon ölçümü ifade edilirken iki sayı söylenir. Örneğin, 120/80 mm Hg gibi.Bunlardan ilki yani büyük rakam olanı sistolik (büyük) tansiyon, küçük olani ise diastolik (küçük) tansiyondur. Normal bir yetişkinde tansiyon değerleri 120/80 mm Hg dır.

Metabolik sendrom, bel çevresi kalınlığı, tansiyon yüksekliği, kan yağlarında bozukluk, damar duvarlarında enflamasyon ve kan şekeri yüksekliği ile kendini gösteren bir durumdur. Genetik yatkınlık, hareketsiz bir yaşam tarzı, karbonhidrat ve yağ açısından zengin ve posadan fakir beslenme biçimi, sigara kullanma ve şişmanlık metabolik sendrom için en önemli hazırlayıcı faktörlerdir.

Konka adı verilen burun etlerini ve burundaki damarlarını büzerek küçülten, sinüs kanallarının açılmasını sağlayan burun damlaları,  erişkinlerde bir ayda içinde bir haftadan daha fazla süre  kullanılmamalıdır. Çocuklarda ise bu süre daha kısadır ve mutlaka damlanın çocuklar için üretilmiş olanları kullanılmalıdır. Butür burun damlalarının uzun süre kullanılması, burun etlerin daha da büyümesine neden olur. Bu duruma tıpta “rinitis medika mentoza” adı verilir. Alerjik rinit tedavisinde kullanılan kortizonlu yeni nesil burun damlaları doktor tavsiyesiyle olmak kaydıyla güvenle kullanılabilir.

Anemi ya da kansızlık, kanda bulunan eritrosit adı verilen kırmızı kan hücrelerinin azalması durumudur. kansızlığın nedeni yeterli eritrosit üretiminin olmaması ya da eritrositlerin aşırı yıkılmasıdır. Anemi, genellikle bir hastalığın habercisidir. Aneminin en sık görülen belirtileri halsizlik, çabuk yorulma, aşırı uyuma ve baş dönmesidir.

Guatr, tiroit bezinin büyümesi durumudur. Tiroit bezi boynun ön tarafında bulunan kelebek şeklinde bir iç salgı bezidir. Hastalık kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür. Genellikle boyunda şişlik ile kendini gösterir.

Guatr hastalığının en sık görülen nedeni iyot eksikliğidir. İyot, vücutta tiroit hormonu yapımında kullanılan bir maddedir. Dolayısıyla iyot eksikliğinde yeteri kadar tiroit hormonu yapılamaz. Bu durumda beyinde bulunan hipofiz adı verilen bir bölge tiroit bezini sürekli hormon yapması için uyarır. Bu aşırı uyarılma neticesinde tiroit bezinde büyüme meydana geliri. İyot eksikliği gibi aşırı iyot alımı da guatra neden olabilir.

Guatr hastalığının ikinci sık nedeni hashimoto tiroiti denilen durumdur. Bu hastalıkta tiroit bezi bağışıklık sistemi tarafından tahrip edilir. Tahrip olan tiroit bezi yeterli miktarda tiroit hormonu üretemez. Bu durumda hipofiz bezi hormon üretmesi için tiroit bezini sürekli olarak uyarır. Bu uyarılar sonucunda tiroit bezinde büyüme gelişir.

Graves hastalığı da guatr yapan bir başka hastalıktır. Bu hastalıkta bağışıklık sistemi tiroit bezini uyaran immünglobulin salgılar. Buna bağlı olarak guatr gelişir.

Guatr hastalığının nodüllü ve nodülsüz olmak üzere iki tipi bulunur. Nodülsüz guatrda tiroit bezinin tamamı büyür. Nodüllü guatrda ise tiroit bezinin bazı bölgelerdeki hücreler beyinden gelen uyarılara yanıt verir, bazı bölgeleri vermez. Dolayısıyla tiroit bezi içinde nodüller gelişir. Bu tiroit nodüllerinin tiroit kanserine dönüşme riski bulunmaktadır.

Guatrın bir başka nedeni ise gebeliktir.  Bunun nedeni gebelik sırasında salgılanan HCG hormonunun tiroit bezinde büyümeye neden olmasıdır.

Hiperlipidemi, kanda bulunan kolesterol ve trigliserid düzeylerinin yani kan yağlarının normal değerlerinden yüksek olması durumudur. Hiperlipidemi özellikle ateroskleroz (damar sertliği) ve kalp damar hastalığı riskini artırması nedeniyle önemlidir. Hiperlipidemi, vücutta lipoprotein metabolizması bozukluğu sonucu ortaya çıkar. Kanda kolesterol, düşük dansiteli lipoprotein (LDL) ve trigliserid (TG) seviyesi yükselir. Yüksek dansiteli lipoprotein kolesterolü (HDL) düşüklüğü de bu duruma eşlik edebilir.

Hiperlipidemiler primer ve sekoner olarak iki gruba ayrılır. Primer hiperlipidemilerin en önemli nedeni kalıtımdır. Sekoner hipripidemiler ise daha çok şeker hastalığı, böbrek ve karaciğer hastalıkları, obezite, alkol kullanımı, hipotroidi ve ilaç kullanımı gibi nedenlere bağlı olarak gelişir.